منیفولدهای توزیع هدر هوا

  • Air Header Distribution Manifolds

    منیفولدهای توزیع هدر هوا

    منیفولدهای توزیع هدر هوای سری JELOK برای توزیع هوا از کمپرسور به محرک های ابزارهای پنوماتیکی، مانند کنتورهای بخار، کنترل کننده های فشار و موقعیت دهنده های سوپاپ، طراحی شده اند.این منیفولدها به طور گسترده در صنایع شیمیایی صنعتی، پردازش پلاستیک و صنایع انرژی استفاده می شوند و برای کاربردهای فشار پایین تا 1000 psi (اتصالات انتهایی رزوه ای) تایید شده اند.