شیر توپی

  • JBV-100 Ball Valve for Pressure Pipe

    شیر توپی JBV-100 برای لوله فشار

    دریچه‌های توپی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که با استفاده از سیستم غده چند حلقه‌ای پویا مانند دریچه سوزنی، استحکام و یکپارچگی بالاتری را ارائه دهند، که وقتی با میل صندلی عقب ضد انفجار ترکیب می‌شود، مقاومت در برابر تمام فرآیندهای عملیاتی و فشارها را تضمین می‌کند.