ترانسمیتر دما فشرده

  • JET-600 Compact Temperature Transmitter

    فرستنده دمای فشرده JET-600

    فرستنده/حسگر دما JET-600 Compact برای استفاده در محیط‌های صنعتی خشن که در آن تجهیزات قابل اعتماد، قوی و دقیق مورد نیاز است، طراحی شده‌اند.

    سنسورهای دمای فشرده مجهز به یک فرستنده داخلی هستند.با انتخاب گسترده ای از فرآیندها و اتصالات الکتریکی موجود است.