محفظه محفظه ترانسمیتر فشار

  • Pressure Transmitter Housing Enclosure

    محفظه محفظه ترانسمیتر فشار

    محفظه‌های فشار JEORO به گونه‌ای طراحی شده‌اند که اکثر فرستنده‌های فرآیند نصب شده روی سر یا بلوک‌های پایانی را در خود جای دهند.JEORO محفظه های خالی را تامین می کند.یا در صورت درخواست خاص می توان فرستنده های Siemens®، Rosemount®، WIKA، Yokogawa® یا سایر فرستنده ها را نصب کرد.