جعبه سر و اتصال ترموکوپل

  • Thermocouple Head& Junction Box

    جعبه سر و اتصال ترموکوپل

    سر ترموکوپل بخش مهمی از ساخت یک سیستم ترموکوپل دقیق است.سرهای اتصال ترموکوپل و RTD یک ناحیه محافظت شده و تمیز برای نصب بلوک ترمینال یا فرستنده به عنوان بخشی از انتقال از مجموعه سنسور دما به سیم سرب فراهم می کنند.