ترموکوپل

  • JET-100 Series General Industry Thermocouple

    ترموکوپل صنعتی عمومی سری JET-100

    ترموکوپل دارای مزایایی مانند دامنه وسیع اندازه گیری دما، ویژگی ترموالکتریک پایدار، ساختار ساده، سیگنال در دسترس برای مسافت های طولانی و قیمت پایین است.

    انتخاب مواد ترموکوپل و لوله های محافظ از انواع مختلف مطابق با نیازهای محدوده دمایی مختلف و محیط های کاربردی ضروری است.