فلومتر اولتراسونیک

  • JEF-200 Ultrasonic Flowmeter for water and liquid

    فلومتر التراسونیک JEF-200 برای آب و مایعات

    اصل جریان سنج اولتراسونیک کار می کند.فلومتر با ارسال و دریافت متناوب انرژی صوتی مدوله‌شده با فرکانس بین دو مبدل و اندازه‌گیری زمان انتقال صدا بین دو مبدل کار می‌کند.تفاوت زمان عبور اندازه گیری شده مستقیماً و دقیقاً به سرعت مایع در لوله مربوط می شود.