ماژول ترانسمیتر فشار

  • Head Mount Pressure Transmitter Module

    ماژول فرستنده فشار روی سر

    ترانسمیتر فشار ابزاری است که به یک مبدل فشار متصل است.خروجی یک فرستنده فشار یک ولتاژ الکتریکی آنالوگ یا یک سیگنال جریان است که 0 تا 100٪ محدوده فشار حس شده توسط مبدل را نشان می دهد.

    اندازه گیری فشار می تواند فشار مطلق، گیج یا فشار تفاضلی را اندازه گیری کند.