دماسنج مقاومتی (RTD)

  • JET-200 Resistance Thermometer (RTD)

    دماسنج مقاومتی JET-200 (RTD)

    آشکارسازهای دمای مقاومتی (RTD) که به عنوان دماسنج های مقاومتی نیز شناخته می شوند، دمای فرآیند را با درجه ای عالی از تکرارپذیری و قابلیت تعویض عناصر به دقت تشخیص می دهند.با انتخاب عناصر مناسب و پوشش محافظ، RTD ها می توانند در محدوده دمایی (200- تا 600) درجه سانتی گراد [328- تا 1112] درجه فارنهایت کار کنند.